ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Subacute thyroiditis associated with adalimumab - a case report and review of the literature [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 182-185 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.02996

Subacute thyroiditis associated with adalimumab - a case report and review of the literature

Şerife Mehlika Kuşkonmaz1, Gönül Varan Koç1, Tahsin Özenmiş2, Muhammed Mustafa İnce3, Mehmet Kırnap4, Cavit Çulha1
1Ankara Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ankara, Turkey
2Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Gaziantep, Turkey
3Etimesgut Şehit Sait Ertürk State Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
4Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Kayseri, Turkey

Subacute thyroiditis is characterized by the painful inflammation of the thyroid and thyrotoxicosis due to thyroid destruction. A few case reports looked into the association between anti-tumor necrosis factor (anti-TNF) agents and subacute thyroiditis. A 42-year-old woman was admitted to the hospital for fever and neck pain spreading to the right ear. For the last seven years, she has been on adalimumab treatment (40 mg every 15 days) for ankylosing spondylitis. Thyroid scintigraphy showed a diffusely suppressed gland which confirmed the diagnosis of subacute thyroiditis. Adalimumab treatment was stopped, and methylprednisolone 32 mg/day was started. Adalimumab use may be associated with subacute thyroiditis.

Keywords: Adalimumab, ankylosing spondylitis, thyroid

Adalimumab ilişkili subakut tiroidit - olgu sunumu ve literatür incelemesi

Şerife Mehlika Kuşkonmaz1, Gönül Varan Koç1, Tahsin Özenmiş2, Muhammed Mustafa İnce3, Mehmet Kırnap4, Cavit Çulha1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gaziantep, Türkiye
3Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Dahiliye Bölümü, Ankara, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Subakut tiroidit; tiroid bezinde şişlik, boyun bölgesinde dokunmayla hassasiyet ve tiroid foliküllerinin yıkımına bağlı ortaya çıkan tirotoksikoz ile karakterize bir hastalıktır. Birkaç olgu sunumunda subakut tiroidit ile anti TNF ajanların ilişkisi incelenmiştir. Kırkiki yaşında kadın hasta ateş ve sağ kulağa yayılan boyun ağrısıyla hastaneye başvurdu. Hastaya 9 yıl önce ankilozan spondilit tanısı konulduğu ve hastanın 7 yıldır adalimumab (40 mg/15gün) tedavisi aldığı öğrenildi. Hastanın tiroid sintigrafisinde tiroid bezi yaygın suprese görünümdeydi ve subakut tiroidit düşünüldü. Adalimumab tedavisi stoplandı ve metilprednizolon 32 mg/gün başlandı. Adalimumab kullanımı subakut tiroidit ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, ankilozan spondilit, tiroid

Şerife Mehlika Kuşkonmaz, Gönül Varan Koç, Tahsin Özenmiş, Muhammed Mustafa İnce, Mehmet Kırnap, Cavit Çulha. Subacute thyroiditis associated with adalimumab - a case report and review of the literature. Northwest Med J. 2022; 2(3): 182-185

Corresponding Author: Şerife Mehlika Kuşkonmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale