ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Bleeding in a COVID-19 Patient; Rectus Hematoma [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(3): 96-99 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.29392

Bleeding in a COVID-19 Patient; Rectus Hematoma

Kader Zeybek Aydoğan1, Selman Alkan2, Elif Ayşe Uçar3
1Nigde Bor State Hospital, İnternal Medicine, Nigde, Turkey
2Nigde Bor State Hospital, General Surgery, Nigde, Turkey
3Nigde Bor State Hospital, Radiology, Nigde, Turkey

Anticoagulant therapy is part of the treatment of hospitalized COVID-19 patients. Low molecular weight heparin or oral anticoagulant drugs are used in its treatment. However this approach may increase the risks of bleeding. Rectus sheath hematoma (RSH) is a known complication of anticoagulant therapy and a source of potential morbidity and mortality. Here; we present a patient who developed rectus hematoma during the
COVID-19 treatment and followed by us with conservative approach.

Keywords: anticoagulation, COVID-19, rectus hematoma

COVID-19 Hastasında Kanama; Rektus Hematomu

Kader Zeybek Aydoğan1, Selman Alkan2, Elif Ayşe Uçar3
1Niğde Bor Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Niğde
2Niğde Bor Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bilim Dalı, Niğde
3Niğde Bor Devlet Hastanesi, Radyoloji Bilim Dalı, Niğde

Antikoagulan tedavi; hastanede yatan COVID-19 hastalarının tedavisinin bir parçasıdır. Bu amaçla tedavide kullanılanlar düşük molekül ağırlıklı heparin ve oral antikoagulan ilaçlardır. Fakat bu yaklaşım kanama riskinde artış ile birliktedir. Rektus kılıf hematomları antikoagulan tedavinin bilinen bir komplikasyunudur ve potansiyel mortalite ve morbidite kaynağıdır. Bu vaka örneğinde size COVID-19 hastalığının tedavisi seyrinde gelişen ve konservatif yaklaşım ile takip ettiğimiz rektus hematomu olgusunu sunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: anticoagulation, COVID-19, rectus hematoma

Kader Zeybek Aydoğan, Selman Alkan, Elif Ayşe Uçar. Bleeding in a COVID-19 Patient; Rectus Hematoma. Northwest Med J. 2021; 1(3): 96-99

Corresponding Author: Kader Zeybek Aydoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale