ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2023
IndexingQuick Search
A pediatric forearm fracture case with delayed union, re-fracture, and COVID-19 pandemics-related surgical delay [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2023; 3(1): 62-66 | DOI: 10.54307/NWMJ.2023.80664

A pediatric forearm fracture case with delayed union, re-fracture, and COVID-19 pandemics-related surgical delay

Batuhan Gencer, Mehmet Murat Arslan, Özgür Doğan
Ankara City Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Türkiye

While several complications are described after intramedullary fixation using Titanium Elastic Nails (TEN) for pediatric forearm fractures, delayed union rates are reported to be around 4%. A 12-year-old patient, who underwent TEN after a forearm fracture, was recommended to have a secondary surgery due to nonunion at the ulna after 16 weeks of follow-up. Unfortunately, the existing callus formation was lost after the patient received a second blow during the preoperative preparation process. Moreover, the family refused the operation because of the fear of the COVID-19 pandemic. The patient’s family gave consent after 35 weeks, and the patient was taken under the operation. The complete union was achieved with a full range of motion after 6 months of follow-up. In conclusion, in pediatric forearm fractures, one should be careful about the delayed union, carry out close follow-up and thorough evaluation, and secondary surgery should not be avoided when necessary.

Keywords: COVID-19 pandemics, delayed union, Pediatric forearm fracture, re-fracture, TEN complications

Gecikmiş kaynama, yeniden kırılma ve COVID-19 pandemisine bağlı cerrahi gecikme olan bir pediatrik önkol kırığı olgusu

Batuhan Gencer, Mehmet Murat Arslan, Özgür Doğan
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Pediatrik önkol kırıklarında intramedüller Titanyum Elastik Çivileme (TEÇ) sonrası fiksasyon sonrası çeşitli komplikasyonlar tarif edilirken, gecikmeli kaynama oranları %4 civarında bildirilmektedir. Olgumuzda önkol kırığı sonrası TEÇ uygulanan 12 yaşındaki hastaya 16 haftalık takip sonunda ulnada kaynama yetersizliği nedeniyle sekonder cerrahi önerildi. Maalesef ameliyat öncesi hazırlık sürecinde hasta ikinci bir darbe aldıktan sonra mevcut kallus oluşumu kayboldu. Ayrıca aile pandemi korkusuyla operasyonu reddetti. Hastanın ailesi 35 hafta sonra operasyona onam verdi ve hasta ameliyat edildi. Altı aylık takip sonunda tam hareket açıklığı ile tam kaynama sağlandı. Sonuç olarak, çocuk önkol kırıklarında kaynama gecikmesi açısından dikkatli olunmalı, yakın takip ve dikkatli değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde ikincil cerrahi müdahaleden kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik önkol kırığı, kaynama gecikmesi, yeniden kırık, TEN komplikasyonları, COVID-19 pandemisi

Batuhan Gencer, Mehmet Murat Arslan, Özgür Doğan. A pediatric forearm fracture case with delayed union, re-fracture, and COVID-19 pandemics-related surgical delay. Northwest Med J. 2023; 3(1): 62-66

Corresponding Author: Batuhan Gencer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale