ISSN: 2979-9538
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2023
IndexingQuick Search
Behçet’s disease: A Narrative Review of Clinical Diagnosis and Treatment [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 68-76 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.99609

Behçet’s disease: A Narrative Review of Clinical Diagnosis and Treatment

Gulali Aktas1, Atiqa Khalid2, Havva Akın1, Sümeyye Buse Balci3, Cansu Akdogan1, Aslı Erturk3
1Abant Izzet Baysal University, Department of Internal Medicine, Bolu, Turkey
2MBBS, Sahiwal Medical College affiliated with University of Health Sciences, Lahore, Pakistan.
3Medical Student, Abant Izzet Baysal University, Department of Internal Medicine, Bolu, Turkey.

Behçet’s disease is characterized with recurrent attacks of inflammation that are driven by systemic vasculitis without obscure trigger. It is more prevalent in the World region so-called “silk road”, including Turkey, Iran, Korea, China, Saudi Arabia, and Japan. Involvement of any kind of vessels is possible during the course of the Behçet’s disease. Common symptoms of the disease include aphthous oral ulcers, genital ulcers, arthritis, cutaneous lesions, gastrointestinal involvement, and neurologic lesions. In this article, we aimed to present the clinical findings, diagnosis, and treatment options of Behçet’s disease and review of the current literature data.

Keywords: Behçet’s disease, inflammation, vasculitis

Behçet Hastalığı: Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi

Gulali Aktas1, Atiqa Khalid2, Havva Akın1, Sümeyye Buse Balci3, Cansu Akdogan1, Aslı Erturk3
1Abant Izzet Baysal Üniversitesi, İç Hastalıkları Departmanı, Bolu, Türkiye
2MBBS, Sahiwal Tıp Faakültesi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lahore, Pakistan.
3Tıp öğrencisi, Abant Izzet Baysal Universitesi, Tıp Fakültesi, Bolu, Türkiye.

Behçet hastalığı açık bir tetikleyici mekanizmanın gösterilemediği, sistemik bir vaskülitle karakterize, rekürren inflamasyon atakları görülen bir hastalıktır. Tarihi Ipek yolu çevresindeki ülkelerde; Türkiye, İran, Kore, Çin Suudi Arabistan ve Japonya’da daha yaygındır. Behçet hastalığında hemen her boyut ve tipte damarın tutulması mümkündür. Hastalığın en sık semptom ve bulguları arasında oral aftöz lezyonlar, genital ülserler, artrit, kutanöz lezyonlar, gastrointestinal tutulum ve nörolojik lezyonlar yer almaktadır. Bu makalede, Behçet hastalığının klinik bulgularını, tanı ve tedavi seçeneklerini sunmayı ve güncel literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, inflamasyon, vaskülit

Gulali Aktas, Atiqa Khalid, Havva Akın, Sümeyye Buse Balci, Cansu Akdogan, Aslı Erturk. Behçet’s disease: A Narrative Review of Clinical Diagnosis and Treatment. Northwest Med J. 2021; 1(2): 68-76

Corresponding Author: Gulali Aktas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale