ISSN: 2757-7724
Volume : 2 Issue : 1 Year : 2022
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
Cytotoxic effects of phloridzin [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(1): 16-22 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.28247

Cytotoxic effects of phloridzin

A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Molecular Biology, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Cancer has been the most lethal disease globally, notably in the last century. Each type of cancer and the response of cancer cells to treatment is unique motivates scientists to conduct new studies every day. Due to accumulating mutations, existing drugs, particularly those intended to treat cancer, are insufficient in treating cancer. This creates a strong need for research to discover new molecules or increase drug efficacy in cancer treatment. Regarding the development of alternative anticancer drugs, plant-derived agents stand out for their correlation with cancer. The flavonoids included in the fruits and vegetables we eat daily are thought to play a role in cancer prevention and provide new therapeutic options. Flavonoids are thermostable polyphenolic compounds commonly found in nature. In our study, the Phloridzin flavonoid obtained from apples, a fruit that we consume a lot in our daily life, has been tested on different cell lines such as MDAMB231, MCF-7, 293T, 22RV1, U87, A549, and it has been tested whether it has a cytotoxic effect. We observed that Phloridzin exhibited selective cytotoxicity in these cancer cells. We hope that this research will shed light on further research on the mechanism of death of Phloridzin and its use as an alternative to cancer treatment.
METHODS: -
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: -

Keywords: cancer, phenolic compounds, phloridzin, cytotoxicity, MDAMB231, MCF-7, 22RV1, U87, A549

Phloridzin’in sitotoksik etkisi

A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser özellikle son yüzyılda tüm dünyanın en çok ölümle sonuçlanan hastalığıdır. Her kanser tipinin ve kanser hücrelerinin tedaviye verdiği yanıtın farklı oluşu bilim insanlarını da her gün yeni araştırmalar yapmaya yöneltmektedir. Özellikle kanser tedavisi için kullanılan mevcut ilaçlar, birikerek çoğalan mutasyonlar nedeniyle kansere karşı tedavide yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kanser tedavisinde yeni molekülleri keşfetmeye veya ilaç etkinliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır. Alternatif antikanser ilaçların geliştirilmesi açısından bakıldığında bitkisel türevli ajanların kanserle olan ilişkileri göze çarpmaktadır. Beslenmeyle günlük diyetimizde aldığımız meyve ve sebzelerde bulunan flavonoidlerin, kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği ve tedavilere ek kaynaklar olabilecekleri düşünülmektedir. Flavonoidler, doğada yaygın olarak bulunan, ısıya dayanıklı polifenolik bileşiklerdir. Çalışmamızda günlük yaşantımızda çokça tükettiğimiz elmadan elde edilen Phloridzin flavonoidi MDAMB231, MCF-7, 293T, 22RV1, U87, A549 gibi farklı hücre hatları üzerinde denenmiş olup, sitotoksik etki gösterip göstermediği test edilmiştir. Phloridzinin bahsi geçen kanser hücrelerinde seçici sitotoksisite gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın Pholoridzinin daha ayrıntılı ölüm mekanizmasının araştırılması ve kanser tedavilerine alternatif tedavi olabilmesi konusunda diğer çalışmalara ışık tutacağını umut etmekteyiz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: -
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: -

Anahtar Kelimeler: kanser, fenolik bileşikler, phloridzin, sitotoksisite, MDAMB231, MCF-7, 22RV1, U87, A549

A. Cansu Kilit, Esra Aydemir. Cytotoxic effects of phloridzin. Northwest Med J. 2022; 2(1): 16-22

Corresponding Author: A. Cansu Kilit, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale