ISSN: 2757-7724
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022
Indexing

Quick Search
Northwestern Medical Journal
A new neurological complication of COVID-19 infection; ulnar sensory neuropathy [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(2): 129-131 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.30592

A new neurological complication of COVID-19 infection; ulnar sensory neuropathy

Fatih Kurt
Düzce University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Duzce, Turkey

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was first detected in Wuhan, China, in December 2019. Since then, it has become a severe global health problem that has affected the whole world. COVID-19 has a wide range of symptoms, including asymptomatic to severe respiratory symptoms, extrapulmonary problems, and death. With each passing day, new complications arise due to coronavirus. Many neuropathic complications have been described, the most common being anosmia. Ulnar sensory neuropathy due to COVID-19 infection, included in our article, has not been previously reported in the literature.

Keywords: COVID-19 infection, neurological complication, ulnar sensory neuropathy

COVID-19 enfeksiyonunun yeni bir komplikasyonu; ulnar duyusal nöropati

Fatih Kurt
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)’’ ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde tespit edildi. O günden beri tüm dünyayı etkisi altına alan çok ciddi bir küresel sağlık sorunu haline geldi. COVID-19’un klinik spektrumu asemptomatik ile şiddetli solunum semptomları, ekstrapulmoner belirtiler ve ölüm arasında değişmektedir. Her geçen gün Coronavirüse bağlı yeni komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. En sık anosmi olmak üzere bir çok nöropatik komplikasyon tanımlanmıştır. Makalemizde yer alan COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ulnar duyusal nöropati literatürde daha önce bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 infeksiyonu, nörolojik komplikasyon, ulnar duyusal nöropati

Fatih Kurt. A new neurological complication of COVID-19 infection; ulnar sensory neuropathy. Northwest Med J. 2022; 2(2): 129-131

Corresponding Author: Fatih Kurt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale