ISSN: 2979-9538
Volume : Issue : Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Supraventricular Tachycardia Induced by Nasal Continuous Positive Airway Pressure [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(3): 100-102 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.41636

Supraventricular Tachycardia Induced by Nasal Continuous Positive Airway Pressure

Mervan Bekdas
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Turkey

The use of noninvasive ventilation in the treatment of respiratory failure has increased in recent years. Nasal continuous positive airway pressure, a noninvasive method of ventilation, is thought to decrease the incidence of arrhythmias, but this case report presents supraventricular tachycardia attacks secondary to nasal continuous positive airway pressure. A 15-month-old boy was admitted to the intensive care unit with diagnoses of sepsis, disseminated intravascular coagulopathy, acute renal failure, and myocarditis. Supraventricular tachycardia attacks started after nasal continuous positive airway pressure but became regular after switching to invasive mechanical ventilation.

Keywords: Respiratory failure, nCPAP, supraventricular tachycardia, child

Sürekli Nazal Pozitif Hava Yolu Basıncı ile İndüklenen Supraventriküler Taşikardi

Mervan Bekdas
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Solunum yetmezliğinin tedavisinde noninvaziv ventilasyon kullanımı son yıllarda artmıştır. İnvaziv olmayan bir ventilasyon yöntemi olan nazal sürekli pozitif hava yolu basıncının aritmi insidansını azalttığı kabul edilmektedir, ancak bu yazıda sürekli nazal pozitif hava yolu basıncından sonra supraventriküler taşikardi atakları gelişen bir olgu sunulmaktadır. On beş aylık erkek çocuk, yaygın intravasküler koagülopati, akut böbrek yetmezliği ve miyokardit tanıları ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Supraventriküler taşikardi atakları sürekli nazal pozitif hava yolu basıncı uygulanmasının ardından belirdi, ancak invaziv mekanik ventilasyona geçilince düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Solunum yetmezliği, nCPAP, supraventriküler taşikardi, çocuk

Mervan Bekdas. Supraventricular Tachycardia Induced by Nasal Continuous Positive Airway Pressure. Northwest Med J. 2021; 1(3): 100-102

Corresponding Author: Mervan Bekdas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale