ISSN: 2979-9538
Volume : Issue : Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
The Effects Of Earphone Usage On Ear Wax (Cerumen) Impaction [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2021; 1(2): 48-52 | DOI: 10.5222/NWMJ.2021.46855

The Effects Of Earphone Usage On Ear Wax (Cerumen) Impaction

Osman H Çam
Baskent University, School of Medicine, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery

INTRODUCTION: To determine whether the use of earphones affects ear wax accumulation, to reveal whether it increases the need to consult a doctor, and to try to understand whether these situations vary according to earphone type.
METHODS: In this study, patients who applied to Ear Nose and Throat Clinic due to ear congestion between 2020 March and September and who were found to have ear wax in the ear examination were included. Those who do not use headphones are classified as the control group, and those who use headphones are classified as the study group. Earpiece types, frequency of self ear care, frequency of applying to the physician due to earwax removal were noted.

RESULTS: A total of 46 patients were included in the study. The control group consists of 16 people, and the study group consists of 30 people. The mean age was 48.5 ± 18.01 for the control group and 40.87 ± 21.28 for the study group. Weekly ear care of the patients was 3.25 in the control group and 2.9 in the study group. (p> 0.05) The groups' period to consult a physician for ear wax removal was 62.63 months in the control group and 60.9 months in the study group. (p> 0.05
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of headphones does not affect the frequency of the patients' self weekly ear care or visiting a physician for ear wax removal. Similarly, no significant relationship was found between earphone types and frequency of self ear care and frequency of visiting a physician.

Keywords: cerumen, cerumen impaction, earphones

Kulaklık Kullanımı ve Kulaklık Tipinin Kulak Kiri Oluşumuna Etkisi

Osman H Çam
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz

GİRİŞ ve AMAÇ: Kulaklık kullanımının kulak kiri birikimine etkisi olup olmadığını saptamak, doktora başvuru ihtiyacını artırıp arttırmadığını ortaya koymak ve bu problemlerin kulaklık tipine göre değişip değişmediğini anlamaya çalışmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2020 Mart-Eylül döneminde Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne kulak tıkanıklığı nedeni ile başvuran ve muayenelerinde kulak kiri saptanan hastalar dahil edilmiştir. Kulaklık kullanmayanlar kontrol grubu, kulaklık kullananlar ise çalışma grubu olarak sınıflandırılmıştır. Kulaklık kullanan çalışma grubu kendi içinde kullandıkları kulaklık tipine göre headset kulaklık kullananlar, silikon uçlu kulak içi kulaklık kullananlar ve askıda duran kulak içi kulaklık kullananlar olarak üç kategoride değerlendirilmiştir. Hastaların kulak temizleme alışkanlıkları, kulak temizleme sıklıkları, kulak tıkanıklığı nedeni ile hekime başvuru sıklıkları not edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 46 hasta dahil edilmiştir. Kontrol grubu 16, çalışma grubu 30 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubu için yaş ortalaması 48,5 ± 18,01, çalışma grubu için 40,87± 21,28 ‘dir. Hastaların kulaklarını haftalık kulak bakımı kontrol grubunda 3.25, çalışma grubunda 2.9 olarak saptanmıştır. (p>0.05) Grupların kulak temizleme için hekime başvurma süreleri kontrol grubunda 62.63 ay, çalışma grubunda 60.9 aydır. (p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kulaklık kullanımının hastaların kendi haftalık kulak bakımlerı sıklığında, kulak temizleme için hekime başvurma sıklıklarında etkisi yoktur. Benzer şekilde kulak tıkanma seviyesi ile kulaklık kullanımı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: kulak kiri, kulak mumu, kulak tıkanıklığı, kulaklık

Osman H Çam. The Effects Of Earphone Usage On Ear Wax (Cerumen) Impaction. Northwest Med J. 2021; 1(2): 48-52

Corresponding Author: Osman H Çam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale