ISSN: 2979-9538
Volume : 2 Issue : 3 Year : 2023
IndexingQuick Search
Northwestern Medical Journal
Spontaneous ileoileal intussusception as a rare cause of intestinal obstruction: a case report [Northwest Med J]
Northwest Med J. 2022; 2(3): 186-191 | DOI: 10.54307/NWMJ.2022.97752

Spontaneous ileoileal intussusception as a rare cause of intestinal obstruction: a case report

Şeyma Öztürk, Selma Erdoğan Düzcü, Çetin Boran, Bahri Özer
Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Bolu, Turkey

Intussusception is a rare cause of intestinal obstruction in adults. It often occurs secondary to inflammatory bowel disease, postoperative adhesions, benign or malignant lesions, or iatrogenic causes. In few cases, it occurs idiopathically or spontaneously. The most sensitive imaging method for its diagnosis is computed tomography. The reduction can be applied in selected cases; however, the definitive treatment is surgical resection. In this study, we presented a case of spontaneous ileoileal intussusception in a 25-year-old female patient.

Keywords: Adult, ileum, intestinal obstruction, intussusception

Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni olan spontan ileoileal invajinasyon: olgu sunumu

Şeyma Öztürk, Selma Erdoğan Düzcü, Çetin Boran, Bahri Özer
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

İnvajinasyon, erişkinde intestinal obstrüksiyonun nadir görülen nedenlerindendir. Sıklıkla inflamatuar bağırsak hastalığı, postoperatif adezyonlar, benign veya malign lezyonlar ya da iatrojenik nedenlere bağlı sekonder olarak meydana gelir. Vakaların çok az bir kısmında ise idiopatik veya spontan gelişir. Tanıda en sensitif görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir. Seçilmiş vakalarda redüksiyon uygulanabilmektedir; ancak kesin tedavi cerrahi rezeksiyondur. Bu çalışmada 25 yaşında bir kadın hastada spontan gelişen ileoileal invajinasyon vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, ileum, intestinal obstrüksiyon, intussusepsiyon

Şeyma Öztürk, Selma Erdoğan Düzcü, Çetin Boran, Bahri Özer. Spontaneous ileoileal intussusception as a rare cause of intestinal obstruction: a case report. Northwest Med J. 2022; 2(3): 186-191

Corresponding Author: Şeyma Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale